CHÍNH SÁCH HỦY TOUR

 A. CHÍNH SÁCH HỦY TOUR RIÊNG

ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY: TOUR NỬA NGÀY – 1 NGÀY

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR RIÊNG

Thời Gian Hủy

Thu Phí

Trước 10 ngày

Phí 10% giá tour

Trước 07 => 10 ngày

Phí 30% giá tour

Trước 03 => 07 ngày

Phí 50% giá tour

Từ 3 ngày đến ngày khởi hành

Phí 100% giá tour

Lưu ý:

·         Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

Chính sách trẻ em:

 • Trẻ em dưới 6 tuổimiễn phí,gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em (dưới 6 tuổi), từ trẻ em (dưới 6 tuổi) thứ haitrở lên phải mua 50% giá vé người lớn.
 • Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổimua 50% giá vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầu thêm 01 giường riêng(cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu giá phòng đơn.
 • Từ 12 tuổi trở lênmua 1 vé người lớn.

BIỂU ĐỒ MINH HỌA:

ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY, TRỌN GÓI, XUYÊN VIỆT: TỪ 2 NGÀY TRỞ LÊN

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR RIÊNG

1 => 3 Sao

4 Sao trở lên

 

Thời Gian Hủy

Thu Phí

Thời Gian Hủy

Thu Phí

 

Trước 15 ngày

Phí 30%

Trước 25 ngày

Phí 30%

 

Trước 10 => 15 ngày

Phí 50%

Trước 17 =>25 ngày

Phí 50%

 

Trước 7 => 10 ngày

Phí 70%

Trước 10 => 17 ngày

Phí 70%

 

Từ 7 ngày đến ngày khởi hành

Phí 100%

Từ 7 ngày đến ngày khởi hành

Phí 100%

 

Lưu ý:

·         Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

·         Chính sách đổi ngày và hủy tour không áp dụng cho vé máy bay giá rẻ có điều kiện không hoàn không đổi.

·         Đối với VietJet Air & Jetsar sau khi xuất vé – mất phí 100% .

·         Đối với Vietnam Airlines :

o    Đối với hạng giá rẻ sau khi xuất vé – mất phí 100%.

o    Đối với hạng giá thường:

§  Trước 2 ngày khởi hành – mất phí 600,000vnd/khách.

§  Sau 2 ngày – mất phí 100%.

Chính sách trẻ em:

 • Trẻ em dưới 6 tuổi:miễn phí, gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi, từtrẻ em (dưới 6 tuổi) thứ hai trở lên phải mua 50% vé người lớn.
 • Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổimua 50% vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầuthêm 01 giường riêng (cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu giá phòng đơn.
 • Từ 12 tuổi trở lênmua 1 vé người lớn
 • Đối với vé máy bay:
  • Vietnamairline: Trẻ em dưới 2 tuổi– mua 10% giá vé người lớn, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi – mua 90% giá vé người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Jetstar:Trẻ em dưới 2 tuổi – 000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Vietjetair:Trẻ em dưới 2 tuổi – 000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.

BIỂU ĐỒ MINH HỌA: CHÍNH SÁCH HỦY TOUR TỪ 1=>3 SAO

BIỂU ĐỒ MINH HỌA: CHÍNH SÁCH HỦY TOUR TỪ 4 SAO TRỞ LÊN

B. CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN

ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY: TOUR NỬA NGÀY – 1 NGÀY

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN

Thời Gian Hủy

Thu Phí

Trước 1 ngày

Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)

Trước 06h tối – trước ngày khởi hành

Phí 10% giá tour

Sau 06h tối – trước ngày khởi hành

Phí 100% giá tour

Đến ngày khởi hành

Phí 100% giá tour

CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN

Đổi lần 1 (trước 24h)

Đổi lần 2 (trước 24h)

Đổi lần 3

Miễn phí

Phí 10% giá tour

Phí 100% giá tour

       

Chính sách trẻ em:

 • Trẻ em dưới 5 tuổimiễn phí,gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em (dưới 5 tuổi), từ trẻ em (dưới 6 tuổi) thứ haitrở lên phải mua 50% giá vé người lớn.
 • Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 9 tuổimua 50% giá vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Từ 09 tuổi trở lênmua 1 vé người lớn (Ví Dụ:Bé sinh ngày 5/03/2004 – ngày đi tour là 5/03/2013 => bé đã đủ 9 tuổi => Tính 1 vé người lớn)

Ghi chú: Đối với Tour Cần Giờ – chính sách trẻ em không giống như các tour khác.

Chính sách trẻ em của Tour Cần Giờ như sau:

 • Trẻ em dưới 3 tuổimiễn phí,gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em (dưới 3 tuổi), từ trẻ em (dưới 3 tuổi) thứ haitrở lên phải mua 75% giá vé người lớn.
 • Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổimua 75% giá vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 ghế ngồi riêng).
 • Từ 6 tuổi trở lênmua 1 vé người lớn (Ví Dụ:Bé sinh ngày 5/03/2004 – ngày đi tour là 5/03/2013 => bé đã đủ 9 tuổi => Tính 1 vé người lớn)

ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY: TOUR 2 NGÀY TRỞ LÊN

CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN

Tiêu chuẩn

Đổi lần 01

Đổi lần 02

Đổi lần 03

1 => 3 sao – đổi trước 4 ngày

Miễn phí

Phí 20% giá tour

Phí 100% giá tour

4 sao – đổi trước 7 ngày

Miễn phí

Phí 20% giá tour

Phí 100% giá tour

CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐỔI NGÀY VÀ SAU ĐÓ HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN

Tiêu chuẩn

Đổi lần 01 và Hủy

Đổi lần 02 và Hủy

Đổi lần 03 và Hủy

1 => 4 Sao

Phí 50% giá tour

Phí 100% giá tour

Không có

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN

1 => 3 Sao

4 Sao trở lên

Thời Gian Hủy

Thu Phí

Thời Gian Hủy

Thu Phí

Trước 04 ngày

Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)

Trước 14 ngày

Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)

Trước 02 => 04 ngày

Phí 25%

Trước 10 => 14 ngày

Phí 25%

Trước 24 => 48 giờ

Phí 50%

Trước 5 => 10 ngày

Phí 50%

Sau 24 giờ

Phí 100%

Sau 5 ngày

Phí 100%

ĐỐI VỚI TOUR HẰNG NGÀY: TOUR PHÚ QUỐC

CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN

Tiêu chuẩn

Đổi lần 01

Đổi lần 02

Đổi lần 03

2 => 3 sao – đổi trước 7 ngày

Miễn phí

Phí 50% giá tour

Phí 100% giá tour

4 sao trở lên – đổi trước 15 ngày

Miễn phí

Phí 50% giá tour

Phí 100% giá tour

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN

2 => 4 Sao

Thời Gian Hủy

Thu Phí

Trước 10 ngày

Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)

Trước 07 => 10 ngày

Phí 10%

Trước 03 => 07 ngày

Phí 30%

Trước 24 => 48 giờ

Phí 50%

Sau 24 giờ

Phí 100%

Lưu ý:

·         Việc đổi ngày & hủy tour phụ thuộc vào dịch vụ khách sạn và vé máy bay.

·         Đối với VietJet Air & Jetstar sau khi xuất vé – mất phí 100% .

·         Đối với Vietnam Airlines :

o    Đối với hạng giá rẻ sau khi xuất vé – mất phí 100%.

o    Đối với hạng giá thường:

§  Trước 2 ngày khởi hành – mất phí 600,000vnd/khách.

§  Sau 2 ngày – mất phí 100%.

Chính sách trẻ em của tour 2 ngày trở lên và tour Phú Quốc:

 • Trẻ em từ 1tuổi đến dưới 5 tuổi miễn phí, gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em dưới 5 tuổi, từ trẻ em (dưới 5 tuổi) thứ haitrở lên phải mua 50% vé người lớn.
 • Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 9 tuổimua 50% vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầu thêm 01 giường riêng(cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu như giá phòng đơn.
 • Từ 9 tuổi trở lênmua 1 vé người lớn
 • Đối với vé máy bay:
  • Vietnamairline: Trẻ em dưới 2 tuổi– mua 10% giá vé người lớn, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi – mua 90% giá vé người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Jetstar:Trẻ em dưới 2 tuổi – 000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Vietjetair:Trẻ em dưới 2 tuổi – 000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.

CHÍNH SÁCH TOUR TRỌN GÓI VÀ TOUR XUYÊN VIỆT

CHÍNH SÁCH ĐỔI NGÀY GHÉP ĐOÀN

Tiêu chuẩn

Đổi lần 01

Đổi lần 02

Đổi lần 03

 

2 => 3 sao – đổi trước 7 ngày

Miễn phí

Phí 50% giá tour

Phí 100% giá tour

 

4 sao trở lên – đổi trước 15 ngày

Miễn phí

Phí 50% giá tour

Phí 100% giá tour

 

Lưu ý:

·         Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

·         Chính sách đổi ngày và hủy tour không áp dụng cho vé máy bay giá rẻ có điều kiện không hoàn – không đổi.

·         Đối với VietJet Air & Jetstar sau khi xuất vé – mất phí 100% .

·         Đối với Vietnam Airlines :

o    Đối với hạng giá rẻ sau khi xuất vé – mất phí 100%.

o    Đối với hạng giá thường:

§  Trước 2 ngày khởi hành – mất phí 600,000vnd/khách.

§  Sau 2 ngày – mất phí 100%.

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR GHÉP ĐOÀN

2 => 4 Sao

Thời Gian Hủy

Thu Phí

Trước 10 ngày

Miễn phí (sẽ hoàn lại tiền sau 30 ngày)

Trước 07 => 10 ngày

Phí 10%

Trước 03 => 07 ngày

Phí 30%

Trước 24 => 48 giờ

Phí 50%

Sau 24 giờ

Phí 100%

Lưu ý:

·         Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền đối với những du khách bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

·         Chính sách đổi ngày và hủy tour không áp dụng cho vé máy bay giá rẻ có điều kiện không hoàn – không đổi.

Chính sách trẻ em:

 • Trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 6 tuổimiễn phí, gia đình tự lo cho bé (ngồi chung với cha mẹ).
 • Hai người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi, từ trẻ em (dưới 6 tuổi) thứ hai trở lênphải mua 50% vé người lớn.
 • Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổimua 50% vé người lớn (có nửa suất ăn + 1 chỗ ngồi riêng và ngủ chung với bố mẹ).
 • Nếu quý khách yêu cầu thêm 01 giường riêng(cùng phòng Bố Mẹ) cho trẻ em, trường hợp này sẽ bị phụ thu như giá phòng đơn.
 • Từ 12 tuổi trở lênmua 1 vé người lớn (Ví Dụ:Bé sinh ngày 5/03/2001 – ngày đi tour là 5/03/2013 => bé đã đủ 12 tuổi => Tính 1 vé người lớn)
 • Đối với vé máy bay:
  • Vietnamairline: Trẻ em dưới 2 tuổi– mua 10% giá vé người lớn, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi – mua 90% giá vé người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Jetstar:Trẻ em dưới 2 tuổi – 000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.
  • Vietjetair:Trẻ em dưới 2 tuổi – 000 vnđ/1 em bé/1 chặng, trẻ em từ 02 tuổi trở lên – giá vé người lớn.

CHÍNH SÁCH XE OPEN BUS

Sau khi đặt vé quý khách không được hủy vé, đổi ngày khởi hành.

Lưu ý: Đối với vé xe buýt, 1 ghế ngồi = 1 vé không phân biệt người lớn hay trẻ em.

CHÍNH SÁCH TOUR NGÀY LỄ – TẾT

Lễ: 30/4 & 01/05, 02/09, giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch)

Tết: Dương lịch, Nguyên Đán

Sau khi đăng ký tour Quý khách không được hủy tour, đổi ngày khởi hành.